Eftedal & Kiil AS

Historie
Vårt firma har en historie som går langt tilbake. Det hele startet i 1949 hvor bedriften hadde navnet O.B.Kiil & Co. Startet av Olaf B. Kiil. Firmaet drev da i hovedsak med de samme produktene vi produserer idag, med hovedvekt på branndører og stålkonstruksjoner. Olaf drev firmaet til han døde i 1976. I 1978 skiftet firmanavnet til O.B.Kiil A/S. Siden da har firmaet også blitt drevet av Olafs sønn Arild Kiil. Under hans ledelse hadde firmaet navnet A Kiil AS. Etter noen år ble det klart at det trengtes nye krefter i bedriften. Et samarbeide mellom Svein Tore Eftedal og Arild Kiil ble startet. Bedriften fikk navnet den har idag, Eftedal & Kiil AS. Dette navnet er beholdt selv om Kiil nå er ute av firmaet. Hans etterfølger er Rolf Olsen.Copyright © 2005 Eftedal & Kiil AS